Časopis Záhorie ako náučno-popularizačný časopis venovaný dejinám, tradíciám, prírode a kultúre Záhoria vydáva Záhorské múzeum v Skalici a okrem samotných redaktorov a členov redakčnej rady ho tvorí rad prispievateľov – odborníkov v jednotlivých disciplínach.

Ocenenie vytvoril akad. soch. Milan Flajžík

Po zvážení a prehodnotení činnosti za 30 rokov bolo vybraných tridsať najaktívnejších, ktorým bolo toto ocenenie udelené.

Samotné zadanie ocenenia bolo charakterizované veľkosťou (formátom), materiálom, cenovou dostupnosťou a aktuálnym výtvarným spracovaním, pričom autor akad. soch. Milan Flajžík rešpektoval rok 2022.

Pri tvorbe vychádzal z konkrétneho javu, tlačového spracovania časopisu, ktorý je nositeľom spomenutých charakteristík (dejiny, tradície,…). Pri viacnásobnej manipulácii (nešetrnej!) s časopisomsi všimol plasticitu, deformáciu, ktorú vytvárajú jeho listy. Toto bol počiatočný impulz, ktorý učil jeho výtvarné spracovanie. Zmenšil mierku časopisu do formátu 10 x 12 cm. Potom nasledovala hra s pokrčenými listami a rôzne variácie stability.

Malvínka Knižkáreň 2023

Významný posun nastal v prezentácii loga Záhorského múzea, ktoré zobrazil autor ocenenia v hrane väzby zobrazovaného časopisu v niekoľkonásobnom nalomení. Vo vertikálnej rovine do tvaru Z a horizontálnej rovine do tvaru M – skratky pre Záhorské múzeum. Na túto skutočnosť  upozornil vybrúsením materiálu do vysokého lesku.

Materiálovo som zvolil kov – mosadz, cenovo dostupný, hodnotný a výtvarne adekvátny materiál, ktorý spĺňal vážnosť a rešpekt k 30. výročiu časopisu,” opisuje autor voľbu materiálu na ocenenie.

Samotný odliatok nebolo možné v surovom stave prezentovať, čo vedel akadamický sochár od začiatku práce a primárne aplikoval na povrch patinu základnú (hnedú), na ňu v adekvátnom rozsahu patinu záverečnú (zelenú).

“Samotná zelená patina nesie v sebe prvky historické (až archaické) a je pečaťou vážnosti vo výtvarnom zobrazovaní, čo časopis Záhorie predstavuje,” dodáva Milan Flajžík.


.

Lakovanie a Pieskovanie