Sumou viac ako 3600 eur pomohla Nadácia DAR Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 31 žiadateľom v nepriaznivej životnej situácii. Od svojho vzniku v roku 2004 adresne pomohla už viac ako 500 rodinám. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

foto TTSK

Príspevok na liečbu bol napríklad odklepnutý pre športovkyňu z okresu Trnava, ktorej bola diagnostikovaná agresívna bakteriálna infekcia. Rodina z okresu Skalica dostala príspevok na rehabilitácie pre syna s viacerými ťažkými diagnózami. Rodičia dcéry z okresu Dunajská Streda, ktorá sa narodila s genetickou chybou, dostali od nadácie príspevok na skenar terapiu.

“Prostredníctvom nadácie finančne pomáhame obyvateľom nášho kraja. Ešte pred Vianocami sme rozdelili vyše 3600 eur medzi ďalších žiadateľov. Finančné prostriedky budú použité na preplatenie ich liečebných nákladov a rehabilitácií, nákup zdravotníckych pomôcok či podporu športových aktivít,” uviedol Viskupič s tým, že v roku 2022 bolo z nadácie rozdelených celkovo 5010 eur medzi 43 rodín, jedno občianske združenie a jeden športový klub.

Macek Knihy.Zahori

Príjmy nadácie tvoria dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb. Okrem toho nadácia prijíma aj dve percentá z daní z príjmov. “Obzvlášť tento rok sa obraciame na všetkých dobrých ľudí, ktorí chcú pomôcť druhým,” uviedla správkyňa nadácie Ivana Ondrušková.

Nadácia pravidelne organizuje napríklad zbierky šatstva, potravín či drogérie. V decembri usporiadala charitatívne bazáre na Úrade TTSK a na nádvorí Divadla Jána Palárika v Trnave. Výnos z oboch akcií bude použitý na pomoc chorým ľuďom a obyvateľom kraja na prekonanie zložitých životných situácií. Od roku 2004 rozdelila takmer 200 000 eur, z toho viac ako 155 000 eur fyzickým osobám, predovšetkým na zabezpečenie starostlivosti o zdravotne znevýhodnených či na preklenutie ťažkej životnej situácie. Pomoc od nadácie dostalo doposiaľ 501 rodín a 29 organizácií.


.

BM: Ustekana sobota