Obec Lozorno na Záhorí hľadá zhotoviteľa modernizácie a rozšírenia tamojšej základnej školy. Predpokladaná výška investície je 3 739 710 eur. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

vizualizácia SUPERATELIER

“Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov školy, ich prepojenia i prístupových komunikácií vrátane súvisiacich terénnych a sadových úprav,” spresnila obec vo výzve.

Záujemcovia môžu predložiť ponuku do 8. februára, samospráva pri financovaní projektu využije eurofondy.


.

INAT Rezanie laserom