Urgentný príjem v Malackách má fungovať naďalej aj v roku 2023. Cieľom je zabezpečiť dostupnosť nepretržitej ústavnej starostlivosti pre oblasť Záhoria do otvorenia novej Nemocnice Bory. Vyplýva to z predbežnej informácie k nariadeniu vlády, ktorým sa mení nariadenie o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

foto archív

“Uvedeným návrhom nariadenia vlády sa predlžuje zaradenie Nemocnice Malacky do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 1. typu do 31. decembra 2023,” uvádza rezort v dokumente. Pôvodné nariadenie tam nemocnicu radilo do 1. februára 2023.

Záhorácke rádio 2024 01

“V tomto čase už mala fungovať Nemocnica Bory, ktorá mala poskytovať urgentnú ústavnú starostlivosť aj pre oblasť Záhoria. Keďže pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa výstavba nemocnice spomalila a jej plnoformátové otvorenie sa oddialilo, tak k februáru 2023 nebude ešte fungovať urgentný príjem v Nemocnici Bory,” doplnilo ministerstvo.

Zároveň dochádza k zaradeniu Fakultnej nemocnice Trnava do siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú pohotovostnú službu na urgentnom príjme 2. typu. “Urgentný príjem 2. typu vrátane jeho rekonštrukcie a výstavby bol Fakultnej nemocnici Trnava predbežne schválený Ministerstvom zdravotníctva SR v októbri 2022. Jeho zriadenie umožní skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v Trnavskom kraji,” ozrejmil rezort.


.

Lapková patrola