Obec Veľké Leváre a detský folklórny súbor Leváranek Vás pozývajú na druhý ročník folklórneho festivalu Detské krojované slávnosti v sobotu 28.5.2011 v habánskom amfiteátri vo Veľkých Levároch.

Program festivalu
13:30 – krojovaný sprievod obcou od kultúrneho domu
14:00 – slávnostné otvorenie festivalu
14:15 – vystúpenia súborov v habánskom amfiteátri
18:00 – ukončenie

Účinkujúci
DFS Čečinka z Bratislavy (Slovensko)
DFS Gerulata z Rusoviec (Slovensko)
DFS Matičiarik z Nových Zámkov (Slovensko)
DFS Lúčik z Duloviec (Slovensko)
DFS Kordulka zo Starého Poddvorova (Morava)
DFS Dubinka z Rohatca (Morava)
DFS Leváranek z Veľkých Levár (Slovensko)

Počas festivalu bude otvorené Habánske múzeum, habánska kaplnka a po okolí budú stánky s ľudovo-umeleckými predmetmi. Všetci ste srdečne vítaní!

Vstupné: dobrovoľné


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota