Na Moravskej cyklomagistrále, v úseku Brodské, CLO k Adamovskému prístavu je realizovaná obchádzka v celkovej dĺžke 5,8 km. Obchádzka bude trvať približne 3 nasledujúce roky počas výstavby nového železničného mosta. Informuje o tom Slovenský cykloklub na cykloportal.sk.

Z dôvodu výstavby nového železničného mostu cez rieku Morava pri Brodskom v rámci modernizácie železničnej trate Devínska Nová Ves – hranica SR/ČR Slovenský cykloklub v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom bol nútený pristúpiť k realizácii obchádzky tohto úseku na trase 004 – Moravská cyklistická cesta.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Cykloklub upozorňuje cyklistov, aby sa v lokalite Brodské, CLO spustili vpravo so žltou trasou č. 8203, do obce Brodské. Za obcou odbočili doľava a po poľnej ceste sa opäť napojili na hrádzu. Rovnako tak upozorňuje a žiada cyklistov, aby obchádzku rešpektovali aj z opačnej strany.

foto cykloportal.sk

Obchádzka je zakreslená ružovou farbou a je v celkovej dĺžke 5,8 km. V teréne je obchádzka vyznačená výraznými smerovými cyklotabuľkami s oranžovým podkladom. Toto značenie bude dočasné.

Vyznačenie obchádzky financuje Trnavský samosprávny kraj. Slovenský cykloklub obchádzku mapoval v spolupráci s cyklokoordinátorkou Trnavského samosprávneho kraja Silviou Szokolovou.

Zdroj: cykloportal.sk


.

INAT Rezanie laserom