Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti pedagogiky, kultúry a umenia, ktoré za predchádzajúci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry ako aj práci s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy a výborné výsledky. Informuje o tom mesto Senica na webe.

foto Senica.sk

Navrhovaní oceňovaní pedagogickí pracovníci by mali vynikať v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno–vzdelávacom procese, mimoškolských aktivitách. Dlhoročnou pôsobnosťou v školstve, odbornou a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou prácou so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezentujú ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej i amatérskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti a práci s deťmi a mládežou.

Nathaniel Knizkaren 2023

Poznáte osobnosť hodnú na ocenenie v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia? Možno sa aj vo vašej organizácii alebo vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá by si toto spoločenské uznanie zaslúžila – neváhajte a podajte nám návrh.

Vaše nominácie so stručnou charakteristikou očakávame na adrese: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, prípadne na e-mailovej adrese: maria.vyletova@senica.sk v termíne do 10. februára 2023.

Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych a umeleckých osobností sa plánuje v mesiaci marec 2023.


.

INAT Rezanie laserom