V meste Skalica sa v utorok (24. 1.) o 15.00 h uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré pôvodne nebolo v tohtoročnom pláne zasadnutí.

ilustračné foto

Poslanci na ňom budú schvaľovať predĺženie úveru pre spoločnosť Správa mestského majetku (SMM), ktorého jediným spoločníkom je mesto. Úver vo výške 494 645 eur si mesto zobralo na financovanie realizácie výsadby vinohradu formou reštrukturalizácie.

Nathaniel Knizkaren 2023

V úverovej zmluve bolo dohodnuté, že splatenie úveru bude realizované poskytnutou dotáciou z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá mala kopírovať výšku poskytnutého úveru. “Podľa predbežnej informácie však z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude mestskej spoločnosti poskytnutá podpora z PPA vo výške 319.221,77 eura až v druhom polroku tohto roka a dátum splatenia aktuálneho úveru je do 31. januára,” uviedla primátorka mesta Oľga Luptáková.

Ako doplnila, financie dostane mestská spoločnosť až v druhej polovici tohto roka, a tak nebude vedieť splatiť úver do konca januára. “Z toho dôvodu žiadame poslancov o schválenie predĺženia termínu splatnosti úveru do 31. decembra,” doplnila primátorka.

Okrem schvaľovania rozpočtu budú poslanci rokovať okrem iného aj o zmene rozpočtu, o predĺžení kontokorentného účtu vo výške 500 000 eur, ako aj o správach z kontrol, ktoré uskutočnil hlavný kontrolór.


.

INAT Rezanie laserom