Obnova kruhového objazdu na Pezinskej ulici v Malackách medzi nákupným centrom OC Malavia, Tescom a Javorovou ulicou je skončená. Posledné práce prebehli na prelome rokov a začiatkom januára bol kruhový objazd odovzdaný do užívania. Informuje o tom mesto Malacky.

foto J. Hargaš

Revitalizácia prebiehala počas decembra pri plnej premávke iba s miernym zúžením vozovky na kruhovom objazde. Obnova zahŕňala úpravu stredového ostrovčeka, výmenu zámkovej dlažby za novú a výsadbu zelene. Kruhový objazd má okrem toho vybudovaný pás pre nadrozmernú dopravu. Je chránený kvetináčmi, aby ho vodiči nepoužívali v neodôvodnených prípadoch. Súčasťou nového stredového ostrovčeka je zeleň vrátane nenáročných cibuľovín a trvaliek, či nízkorastúcich drevín odolnejších voči suchu. Na stredovom ostrovčeku sa zo strán dláždeného pásu pre nadrozmernú dopravu nachádzajú aj dve vodozádržné jazierka, ktoré v prípade vysokých úhrnov zrážok zadržia vodu na mieste a dovolia jej pomaly vsiaknuť do pôdy.

Záhorácke rádio 2024 01

Cieľom revitalizácie bolo okrem skrášlenia frekventovanej časti mesta zmierniť následky klimatickej zmeny, znížiť prehrievanie priestoru a zlepšiť hospodárenie s dažďovou vodou.

 Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

J. Hargaš, Malacky.sk


.

BM: Ustekana sobota