foto TTSK

“Víziou je moderný, všestranne rozvinutý a konkurencieschopný kraj, ktorý svojim obyvateľom ponúka služby najvyššej kvality. Prírodné, kultúrne aj ľudské zdroje chceme využívať tak, aby skvalitnili život obyvateľov a zároveň ochránili životné prostredie. Dlhodobo sa snažíme približovať ku klimatickej neutralite a zachovávať biodiverzitu. Ide o kľúčový dokument, ktorý na základe dát nastavuje priority v horizonte roka 2030,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Záhorácke rádio 2024 01

Do procesu jeho tvorby vstupovali svojimi podnetmi a projektovými zámermi obce a mestá a tiež sociálno-ekonomickí partneri pôsobiaci v kraji. Na dosiahnutie cieľov sa v rokoch 2023 až 2030 počíta s investíciami v odhadovanej hodnote 2,5 miliardy eur. Veľká časť z nich má pochádzať z európskych zdrojov.

Dokument zároveň tvorí základ pre vznik Integrovanej územnej stratégie TTSK do roku 2027. “Po jej schválení bude rada partnerstva dohliadať na jej plnenie prostredníctvom implementácie vybraných projektových zámerov v objeme 112,3 milióna eur z operačného programu Slovensko,” informoval samosprávny kraj.

Navrhované opatrenia, aktivity a projekty neinvestičného charakteru sú zamerané na zvyšovanie kvality života vrátane duševného zdravia obyvateľov kraja. Pôjde o rozvoj inkluzívnej občianskej spoločnosti či zachovávanie kultúrneho a prírodného bohatstva územia.


.
Toto je čítané

Divadelný spolok Šáchor prináša premiéru hry o prvej záhoráckej upírke

Divadelný spolok Šáchor uvedie 15. a 16. júna svoju 10. premiéru k…

20 rokov