Obec Studienka na Záhorí plánuje rozšíriť kanalizáciu na dve lokality rodinných domov. Výzvu zhotoviteľom na predkladanie ponúk zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

ilustračné foto Stanislav Osuský

Odhadovaná hodnota zákazky je 870 088,88 eura bez DPH. Záujemcovia môžu ponuku predložiť do 1. marca.

Odkanalizovanie sa má týkať 39 samostatne stojacich rodinných domov na juhozápadnom a 10 na východnom okraji Studienky. “Navrhovaná kanalizácia bude zabezpečovať len odvádzanie splaškových odpadových vôd,” upozornila obec.


.

Lapková patrola