Na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Holíči hlasovali poslanci aj o odmeňovaní poslancov za výkon svojej funkcie.

foto Holic.sk

Okrem odmeňovania za účasť na zasadnutiach sa hlasovalo aj o odmene členov mestskej rady, poslancov, ktorí vykonávajú funkciu predsedu a podpredsedu komisií, ako aj o odmene členov komisií vrátane odbornej verejnosti a sobášiacich poslancov.

Na zasadnutí zazneli návrhy, aby poslanci nedostávali žiadne odmeny, ale napokon bol schválený pôvodný návrh. Za každú účasť na zasadnutí MsZ má poslanec nárok na odmenu vo výške 50 eur, za účasť na zasadnutí mestskej rady 60 eur. Poslancovi poverenému vykonaním sobášov patrí odmena vo výške 35 eur za jeden sobáš.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Poslanci si odhlasovali zvýšenie odmien v rozmedzí od 5 do 12 eur. Aj v minulosti padli populistické návrhy, aby sa poslanci vzdali odmien. Každý jeden poslanec bude vedieť, ako s týmito financiami naloží. Či ich venuje na charitu alebo za ne podporí nejaké aktivity v meste,” uviedol primátor mesta Zdenko Čambal.

Výdavky súvisiace s výplatou odmien sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov mesta. “My ako poslanecký klub sme navrhli vzdať sa odmeny. Je to najmä preto, že ide o 40 000 eur za štyri roky. Podľa nás sa dajú lepšie využiť v rozpočte. Mesto má prehľad o svojich organizáciách, či už charitatívnych alebo športových, ktoré v ňom pôsobia. A to je jeden z cieľov, kam by mohli tieto prostriedky smerovať,” povedal poslanec Martin Kadlec.

Podľa prijatého uznesenia má poslanec právo vzdať sa odmeny. “Aby mal občan predstavu, ročný príjem poslanca podľa počtu zasadnutí je približne 500 eur. Už v minulosti bolo na poslancoch, aby sa odmien vzdali. Dokonca niektorí z tých, ktorí vystúpili v diskusii mali v minulosti túto možnosť a nevyužili ju. Je lepšie, ak si každý poslanec rozhodne, ako s tými financiami naloží a je lepšie, ak sú cielene a účelovo darované konkrétnym organizáciám a zároveň si poslanec odsleduje, ako boli využité,” uviedol poslanec Jozef Hrušecký.


.

INAT Rezanie laserom