Na prvom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 15.00 h, majú poslanci na programe 22 bodov. Okrem iných tém budú rokovať aj o rozpočte a prijatí úveru od Environmentálneho fondu.


Mesto je od 1. januára v rozpočtovom provizóriu, keď môže každý mesiac čerpať maximálne jednu dvanástinu z rozpočtu roku 2022. V návrhu rozpočtu, o ktorom budú poslanci rokovať, plánuje mesto hospodáriť s finančnými prostriedkami vo výške 34,1 milióna eur. Rozpočet je zostavený s prebytkom 443.000 eur.

“Rozpočet je zostavený tak, aby zdroje krytia na celkové výdavky mesta boli vytvorené prebytkom bežného rozpočtu, ktorý je zostavený s prebytkom vo výške 1,63 milióna eur a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý je zostavený s prebytkom 1,39 milióna eur,” informuje dôvodová správa.

Celkové príjmy mesta na rok 2023 sú rozpočtované oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 vyššie o 18,9 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,44 milióna eur viac.
Jedným z bodov zasadnutia MsZ je aj schválenie prijatia úveru z Environmentálneho fondu, ktorým chce mesto financovať modernizáciu verejného osvetlenia. Na modernizáciu bola uzavretá zmluva v celkovej výške 1.571.844,06 eura.


.

Lapková patrola