Počas prvého tohtoročného zasadnutia Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok (9. 2.), poslanci schválili jednomyseľne rozpočet mesta.

foto Senica.sk

Mesto bude na základe predloženého návrhu, ktorý bol zostavený s prebytkom 443 000 eur, hospodáriť s finančnými prostriedkami v objeme 34,1 milióna eur. “Celkové príjmy sú oproti vlaňajšiemu rozpočtu vyššie o 18,9 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení o 5,44 milióna eur viac. Hlavným dôvodom nárastu je vyšší objem daňových príjmov a tiež prijatie úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a Environmentálneho fondu,” uviedol pre TASR primátor mesta Martin Džačovský.

Aj výdavky samosprávy na tento rok sú rozpočtované o 19,6 percenta vyššie v porovnaní s minulým rokom. “Ide celkovo o 5,5 milióna eur viac, pričom z toho bežné výdavky sú vyššie o 15,9 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení o 3,11 milióna eur viac. Zvýšenie zahŕňa nárast energií o 420 000 eur, oblasť školstva, kde je predpokladaný nárast o 1,37 milióna eur, a mzdy a odvody do poisťovní. Tam je predpokladaný nárast o 399 000 eur,” doplnil Džačovský.

Záhorácke rádio 2024 01

“Na čo som ja a náš klub upozorňoval, je, že rozpočet neobsahuje už známe výdavkové položky, na ktoré sú už podpísané zmluvy. Je to problém, keďže výdavkové položky sú v oveľa väčšom množstve, ako sme schválili prebytok,” uviedol poslanec MsZ Pavol Kalman.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované so zvýšením o 31,4 percenta, čo je vo finančnom vyjadrení o 2,31 milióna eur viac. Hlavným dôvodom nárastu pri kapitálových výdavkoch je realizácia a rekonštrukcia rozvojových projektov mesta. “Z nich by mali byť tento rok zrealizované projekty Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park, Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – zhodnotenie, Smart plán v meste Senica, revitalizácia vnútroblokov L. Novomeského, Bikesharing – zdieľané bicykle v meste. Zámerom je aj zateplenie objektu materskej školy na Robotníckej ulici, na ktoré sa mesto pokúsi získať financie z Environmentálneho fondu,” informoval primátor mesta.

Ako doplnil, ďalšie väčšie investičné akcie by mali byť zrealizované z prostriedkov dlhodobých bankových úverov zo ŠFRB a Environmentálneho fondu. “Plánované je aj použitie prostriedkov z investičného a kontokorentného úveru. Úver vo výške 2 207 715 eur zo ŠFRB plánuje mesto použiť na rekonštrukciu bytového domu na Ulici J. Kráľa 734. Rovnako má mesto záujem o úver zo ŠFRB na zateplenie budovy svojho Zariadenia sociálnych služieb Senica, n. o. vo výške 546 000 eur,” povedala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024