Počas celého roka 2023 bude v rámci modernizácie železničnej trate pokračovať nepretržitá výluka prvej traťovej koľaje medzi stanicami Kúty – Lanžhot (ČR). V rámci konania tejto výluky bolo nevyhnutné pripraviť a vykonať viaceré organizačné a dopravné opatrenia za účelom zvládnutia prepráv vlakov osobnej i nákladnej dopravy medzi SR a ČR.

foto Záhorí.sk

Jedným z medzinárodne dohodnutým opatrením je i využitie odklonovej trasy pre všetky vlaky osobnej i nákladnej dopravy v úseku Kúty – Holíč nad Moravou – Hodonín (ČR)  v dňoch od 29. 4. 2023 od 00:00h. do 1.5.2023 do 08:30h.

Zvýšte v maximálnej možnej miere pozornosť pri prechádzaní cez nezabezpečené priecesta na úseku trate Holíč nad Moravou – Hodonín (ČR), kde bežne vlaky nepremávajú, najmä priecestie na letisko Holíč.

Záhorí.sk informoval prednosta stanice Kúty Peter Rajčák


.

INAT Rezanie laserom