Prvé veľké spoločné obecné upratovanie inšpirované akciami Silvie Stupavskej sa uskutočnilo v sobotu (14.5.) v Moravskom Svätom Jáne.

Čistenie okolia domov a obce bolo hlavnou úlohou jarného upratovania. Veľké jarné upratovanie sa začalo ráno o 8hod. Ku kultúrnemu domu prišlo 28 obyvateľov obce.

Starosta obce Anton Emrich rozdelil úlohy a zabezpečoval plynulý priebeh akcie. Čistilo sa okolie železničnej trate, Šibenice, Olše, ale aj priestory bývalého hraničného priechodu Moravský Svätý Ján – Hohenau. Podarilo sa vyzbierať 8 vlečiek odpadu.

Do akcie sa zapojilo aj 23 poľovníkov, ktorí sa stretli na poľovníckej chate na Husarisku. Poľovníci nazbierali ďalšie 4 vlečky odpadu a vyčistili Drahy, cestu na obalovačku a Habánsky bor.

Starosta obce Anton Emrich hodnotí akciu pozitívne: “Aj napriek tomu, že boli detské rybárske preteky, tenisový turnaj, hasiči sa zúčastnili cvičenia a dve žiacke futbalové mužstvá mali zápasy, hodnotím túto akciu veľmi úspešne. Do akcie sa zapojilo veľa ľudí. Nie všetci zbierali odpadky v lese, ale čistili si okolie svojich domov alebo železničnú stanicu. Len vo výnimočných prípadoch bolo možné nájsť v obci vysokú trávu pred domom.”


Na záver pripravili poľovníci pre všetkých dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli skrášliť naše okolie guláš, ktorý sa podával na poľovníckej chate.

Ako dodáva starosta obce: “Rád by som poďakoval všetkým zúčastneným, ale aj tým, čo si upravili okolie svojho domu. Rovnako patrí vďaka aj našim podnikateľom, ktorí prispeli pracovným materiálom alebo občerstvením.”


Zostáva len dúfať, že sa podobné akcie budú opakovať. Silvii Stupavskej sa podarilo všetkých nás naštartovať. Upratovať po jej vzore začali aj v Kútoch, Sekuliach či Závodoch. Je dôležité šíriť osvetu o zdravom a čistom životnom prostredí. Možno sa časom naučíme, že odpadky nepatria do lesov, ale do zberných dvorov, kontajnerov alebo recyklačných košov.

Ďalej: Fotogaléria VEĽKÉ jarné upratovanie (24 fotografií)


.

INAT Rezanie laserom