Nie každý starý strom je aj chorý a nebezpečný, avšak sú aj také, a tie musia preč. V Zámockom parku nájdete aj stromy, ktorých vek už presiahol 400 rokov.

Väčšina stromov je mladšia a časť z nich pomaly umiera. Niekedy to nevidno: na prvý pohľad vyzerajú zdravé, no vnútri sú vyhnité a čoraz slabšie. Vždy sa hľadajú spôsoby, ako rúbať čo najmenej, no keď je raz strom chorý a odborníci ho označia za rizikový, nedá sa nič robiť. Musí ísť preč.

Počas tohtoročného februára sa v Zámockom parku realizuje výrub viac ako 40 stromov (lipy, duby, hraby, orechy, smreky atď.). Niektoré časti parku sa tiež čistia od náletových drevín a tie stromy, ktoré ešte majú šancu a nepredstavujú nebezpečenstvo, podstúpia orez konárov. Väčšina stromov, označených na výrub, rastie pozdĺž chodníkov. Ich prípadné lámanie by tak mohlo priamo ohroziť návštevníkov parku.

Nathaniel Knizkaren 2023

Na výrub stromov sa vždy pozerá ťažko, no v tomto prípade platí, že v nasledujúcich mesiacoch je naplánovaná početná výsadba. „Namiesto 40 vyrúbaných stromov sa vysadí 63 kusov vzrastlých drevín – javorov, brestovcov, pagaštanov, dubov, bukov, líp, borovíc a platanov. Stromov teda v parku pribudne,“ konštatuje referent životného prostredia Mestského úradu Malacky Kamil Ftáčnik. Prvá etapa výsadby by mala trvať do 31. mája.

Mladé stromy budete môcť už čoskoro obdivovať v severozápadnej časti areálu parku v území ohraničenom hlavnou cestou vedúcou od Čiernej Brány (pri slimáku) smerom ku kaštieľu až po Bielu bránu (od Duklianskych hrdinov).

J. Hargaš, Mesto Malacky.sk


.

INAT Rezanie laserom