Senickú delegáciu okrem primátora tvoril aj jeho zástupca Filip Lackovič, člen komisie športu pri MsZ Gabriel Bartošek a za Futbalový klub Senica, n.o. Ivan Tobiáš.


.

20 rokov