Malý kaštieľ NKP Žrebčín Kopčany je v súťaži o najlepšiu premenu v konkurencii s 90 zaujímavými miestami v ČR a SR. Cieľom súťaže je vybrať najlepšiu premenu zaujímavého miesta alebo objektu zo stavu zanedbaného do stavu upraveného a užitočného.

foto obec Kopčany

Už 14 rokov spolok Cestami proměn, z.s. vyhlasuje súťaž a putovnú výstavu s názvom „Má vlast cestami proměn“, ktorá prináša svedectvo o premenách zanedbaných miest na miesta upravené a užitočné.

Spolok Cestami proměn šíru úctu k vlasti a svetu. Sídli na Vyšehrade, v duchovnom centre Českej republiky, vznikol v roku 2006 ako Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Združuje skupinu profesionálov z rôznych odborov, ktorí si vážia svojho domova. Nadväzujú na aktivity európskeho programu Entente Florale Europe. Spolok prepája miestne spoločenstvá, šíria dobré príklady z praxe, motivujú k osobnej zodpovednosti za miesto kam patríme.

Záhorácke rádio 2024 01

Od roku 2015 je do súťaže zapojené aj Slovensko. V minulých ročníkoch sa zapojili na príklad Bratislava, Beckov, Uhrovec, Piešťany a Hlohovec.

Hlasovať je možné do 30. apríla 2023 na webe cestamipromen.cz.

foto obec Kopčany

Ako to všetko začalo

Obec Kopčany nadobudla v roku 1994 do svojho majetku stavbu historicky mimoriadnej hodnoty, rozsiahly a kvalitne architektonicky stvárnený areál barokového žrebčínu s reprezentačnými priestormi určenými pre cisársky pár, tzv. Malý kaštieľ.

V roku 1828 bol kopčiansky žrebčín náhle zrušený, budova sa začala využívať ako liehovar, neskôr slúžila pre uskladnenie produkcie Štátnych majetkov. Žrebčín v čase nadobudnutia do vlastníctva obce Kopčany bol zdevastovaný a veľmi schátraný. Z reprezentatívnej časti Malého kaštieľa stáli len obvodové múry a vnútorné schodisko.


.

INAT Rezanie laserom