V roku 2023 má Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v investičnom pláne obnovy komunikácií zahrnutých 23 úsekov ciest v celkovej dĺžke približne 55 kilometrov. Celková hodnota investície, ktorá ráta aj s opravou šiestich mostov, má dosiahnuť 23 miliónov eur.

ilustračné foto BSK

Predseda BSK Juraj Droba zdôraznil, že kraj pokračuje v komplexných rekonštrukciách regionálnych ciest s využitím moderných technológií. “Pri rekonštrukciách využívame recykláciu, vďaka čomu šetríme prírodu, dopravu materiálu aj náklady,” upozornil Droba.

Jednou z technológií je recyklácia za studena na mieste, ktorú bude samosprávny kraj realizovať na 17 úsekoch a takto opraví takmer 44 kilometrov. “Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 centimetrov, z toho 20 centimetrov tvorí zrecyklovaná vrstva a desať centimetrov nové asfaltobetónové vrstvy. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc,” priblížila hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Ďalšia využívaná technológia – recyklácia za horúca na mieste sa má podľa jej slov zrealizovať na úsekoch Pezinská Baba – Pernek a Pezinok – Pezinská Baba v celkovej dĺžke 7,4 kilometra. Táto metóda umožňuje ekologické opravy úsekov v extraviláne, súbežnú realizáciu dvoch vrstiev vozovky a opätovné využitie materiálov z vozovky do nespevnených krajníc. “Takto zrekonštruované cesty majú dlhšiu trvácnosť, vyššiu rovinnosť povrchu a komfort prejazdu vozovkou,” zdôraznila Forman.

Okrem spomínaných technológií plánuje kraj aj revitalizáciu vozoviek v úsekoch Malacky, Vinosady a Lozorno v celkovej dĺžke 3,6 kilometra. Pozostávať bude z odfrézovania poškodených a nevyhovujúcich vrstiev vozovky s realizáciou nových vrstiev vystužených geosyntetikom.

Správa ciest BSK má tento rok v pláne aj opravu šiestich mostov, medzi nimi most nad diaľnicou D2 v obci Závod či most cez potok za Pernekom. Krajskí cestári budú postupne vykonávať aj diagnostiku na deviatich vybraných mostných objektoch vykazujúcich porušenia.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024