Mesto Senica vybudovalo dve nové stojiská s polopodzemnými kontajnermi, každé má osem kontajnerov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

foto FB Mesto Senica

Stojiská pribudli na Ulici Laca Novomeského. “Ide o kontajnery na zmesový i triedený odpad, ako sú plasty, papier, sklo a kovy. Na zmesový s objemom päť kubíkov, na triedený s objemom troch kubíkov,” uviedla Moravcová.

Vysúťažená suma bola 80.167,42 eura s DPH. Uchádzači boli dvaja, pričom úspešná bola firma REDOX-ENEX z Trenčína. “V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania ďalších prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale ktoré boli zároveň nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela,” informovala hovorkyňa mesta.

Tulaj december 2023

“Cena sa preto navýšila o 10.812,84 eura. Po začatí prác došlo totiž pri vytyčovaní sietí k zisteniu, že v mieste realizácie je umiestnené potrubie verejnej kanalizácie a optický kábel spoločnosti Slovak Telekom,” doplnila pre TASR Moravcová.


.

Lapková patrola