Obecný úrad Moravský Svätý Ján ponúka predajcom možnosť objednania si jarmočných miest na Svätojánsky jarmok konaný dňa 25. júna 2011  vopred.
Stánky a autá majú zakázané stáť na trávnatých plochách!

Jedno jarmočné miesto má rozmer 3×2 m (dxš), cena jedného miesta je 10 €:

  • v prípade potreby väčšieho miesta je potrebné si zakúpiť viac jarmočných miest,
  • ak predávajúci chce mať pri sebe auto, musí si zakúpiť pre auto potrebný počet jarmočných miest (dĺžka predajného miesta je 3m!), v inom prípade musí auto zaparkovať mimo námestie!


Kliknutím na mapu si ju pozriete v plnej veľkosti.
Mapa s predajnými miestami je denne aktualizovaná.

Rezervácia/objednávka jarmočných miest
Miesta je možné si rezervovať:

  • osobne na obecnom úrade
  • na telefónnom čísle 034 7770 121, 7770 122
  • faxom 034 7770 121
  • emailom: obecmsjan@obecmsjan.sk

Úradné hodiny – čas rezervácie miest
Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 18:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 14:00

Po rezervácii je potrebné dané miesto uhradiť do 5 dní od rezervácie.
Po zaplatení je potrebné zaslať doklad o úhrade (faxom, emailom, priniesť osobne).
Rezervácia je platná 5 dní, ak sa platba neuskutoční, miesto sa uvoľní.

Úhrada jarmočného miesta poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom:
Bankové spojenie: Dexia banka Slovenska a.s. 3265534001/5600
Správa pre prijímateľa: Jarmok “číslo miesta”

Posledná možná rezervácia je 20. júna 2011 o 12. hodine.
Po tomto termíne si bude možné jarmočné miesta zakúpiť len priamo na obecnom úrade.

V prípade otázok môžete kontaktovať Obecný úrad Moravský Svätý Ján na telefónnom čísle 034 7770 121, 7770 122 alebo emailom obecmsjan@obecmsjan.sk.

Dôležité upozornenia:

  • pri príchode na námestie sa predajca musí preukázať zaplateným dokladom,
  • nebudú tolerované predajné stánky presahujúce zakúpené jarmočné miesta,
  • pri vypredaní jarmočných miest, nebude možné dokúpenie jarmočných miest na mieste,
  • trhové miesta si každý predajca po skončení predaja musí upratať!

Možnosť propagácie predajného miesta v miestnom rozhlase u p. Laščekovej 034/7770 120, email lascekova@obecmsjan.sk.

Do budúcich jarmokov pripravujeme internetový obchod na jarmočné miesta.


.

Lapková patrola