Vzdelávacie programy pripravilo pre základné a stredné školy Záhorské múzeum v Skalici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Informovalo o tom múzeum.

foto slovenskycestovatel.sk

V súčasnosti ponúka múzeum tri projekty. “Buď v obraze je vzdelávacím programom, ktorého základným okruhom poznania je postava sv. Alžbety. Cez prizmu jej životného príbehu sa prenesieme do súčasnosti a žiaci dokážu prostredníctvom jej posolstva zhodnotiť dôležitosť charity a úlohy dobrovoľníctva,” uviedlo múzeum.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Vzdelávací program pod názvom Cesta do praveku odhaľuje začiatky našich dejín, keď sa objavil prvý človek a jeho vývojové fázy. Zameriava sa najmä na význam neolitickej revolúcie. Žiaci vďaka nemu dokážu porovnať obdobia paleolit a neolit. “Program je možné upraviť primerane veku. Prioritne je určený pre 6. ročník základnej školy a prislúchajúce ročníky osemročného gymnázia,” informovalo múzeum.

V rámci múzejnej pedagogiky je pripravený vzdelávací program k výstave Dušan Jurkovič a Skalica určený pre starších žiakov a študentov stredných škôl pod názvom Buď ako Jurkovič. Prostredníctvom tematických okruhov sa žiaci zoznámia s kľúčovými udalosťami prvých troch desaťročí 20. storočia. Okrem toho spoznajú študenti v programe dva architektonické a výtvarné štýly secesiu a funkcionalizmus, ktoré pôsobili na Jurkovičovu tvorbu.


.
Toto je čítané

Cez víkend bude opäť uzatvorený tunel Sitina

Bratislavská polícia pripomína vodičom dopravné obmedzenia v tuneli Sitina, ktorý bude počas…

BM: Ustekana sobota