Mesto Skalica hľadá kandidátov na ocenenia, ktoré sa každoročne udeľujú významným osobnostiam alebo kolektívom. Informovalo o tom mesto na webovej stránke.

foto Honzovy cesty

Ocenenia Ceny primátorky mesta Skalica, Ceny mesta Skalica a Čestné občianstvo mesta Skalica udeľuje mesto od roku 2002. Pravidelne sú tieto ocenenia udeľované v mesiaci september.

Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Záhorácke rádio 2024 01

Osobám alebo kolektívom, ktoré sa v Skalici narodili alebo žili a zaslúžili sa o jeho rozvoj, zveľaďovanie, šírenie jeho dobrého mena doma i vo svete sa udeľuje cena mesta. Cena primátorky náleží osobám alebo kolektívom za vynikajúce výsledky dosahované pri rozvoji mesta.

“Návrhy je možné podať v písomnej forme na podateľňu mesta alebo elektronicky na podatelna@mesto.skalica.sk. Návrh musí obsahovať dôvod nominácie a krátky životopis, prípadne úspechy navrhovaného. Termín podania je do 30. apríla,” informovalo mesto.


.

INAT Rezanie laserom