Vyšetrovateľ Enviropolície oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie A. D. (1977) z obce Zohor, okres Malacky, pre úmyselný trestný čin neoprávnené nakladanie s odpadmi.

Obvinený mal v čase približne do konca augusta roku 2022, v lokalite Binderov sad v Stupave, protiprávne ponechať na viacerých pozemkoch voľne pohodené uhynuté jedince hovädzieho dobytka a oviec, ako aj časti týchto zvierat v objeme skoro 80 m3.

Podľa zistení enviropolicajtov mal vystupovať ako prevádzkovateľ a vlastník farmy na chov vybraných druhov zvierat, pričom túto činnosť mal realizovať bez vydaného povolenia príslušných orgánov štátnej správy. V rozpore so zákonom mal v piatich vyhĺbených jamách na ploche 159 m2 uložiť vedľajšie živočíšne produkty ako vnútornosti, hlavy, rebrá, kože, kožky, kosti a vývrhy zvierat v rôznom štádiu rozkladu v objeme 79 m3. Škoda, ktorá bola vyčíslená v súvislosti s týmto odpadom, uloženým v rozpore s príslušnými právnymi predpismi na mieste, ktoré na to nie je určené, bola viac ako 29 tisíc eur.


Zároveň mal na dotknutých pozemkoch ponechať na ploche takmer 100 m2 na jednotlivých kopách a vo vyhĺbenej jame odpady – objemný odpad, bitúmenové zmesi a zmiešané odpady zo stavieb a demolácií – v celkovom objeme 10 m3. Škoda, ktorá vznikla v tejto súvislosti, sa vyšplhala na 1 400 eur.

Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov. Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.


.

BM: Ustekana sobota