Spoločnosť AGEL sa uchádza v rámci výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti pre tri nemocnice v celkovej hodnote 118,142 milióna EUR s DPH vrátane spolufinancovania.

V rámci projektov sa v Nemocnici AGEL Zvolen, vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica a v Nemocnici AGEL Levice výrazne zvýši kvalita a dostupnosť modernej zdravotnej starostlivosti, ako aj počet lôžok pre pacientov v danom regióne.

Výber projektov sa realizoval na základe jasne definovaného výberového konania podľa stanovených podmienok Ministerstvom zdravotníctva SR. Žiadatelia museli splniť všetky podmienky stanovené vládou SR, ktorá na svojom zasadnutí v septembri 2022 schválila metodiku prioritizácie projektov tejto výzvy. Dané projekty výrazne navýšia a zveľadia majetok vo vlastníctve príslušných krajov. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti je pre krajské a regionálne nemocnice alokovaných 212 miliónov EUR.

,,Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategické, rozvojové projekty do majetku príslušných krajov, ktoré svojim objemom, rozsahom a kvalitou znamenajú významný posun v rozvoji moderného zdravotníctva na Slovensku, čo má šancu pocítiť predovšetkým samotný pacient a zdravotnícky personál v danom regióne,“ vysvetlil Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL a. s.

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s.
27,227 milióna EUR s DPH
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, ktorá sa stala súčasťou portfólia AGEL len v decembri 2020, by na základe schválenej žiadosti mala v regióne výrazne postúpiť v kvalite poskytovaných služieb a ašpirovať na jednotku v regióne. Či už v celkovom manažmente pacienta, jeho komfortu pri príchode, pobyte v nemocnici, ako aj pri pravidelných návštevách. Nemocnica pripravuje výstavbu nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. Nový, štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy a starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia.

,,Skalická nemocnica má jedinečnú príležitosť výrazne posunúť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom historickej šance cez realizáciu projektu v Pláne obnovy a odolnosti. Ide o výraznú investíciu, jednu z najväčších v regióne s presahom do všetkých oblastí života na Záhorí. Realizáciou projektu je šanca posilniť postavenie mesta, zabezpečiť istotu a kvalitu pracovných príležitostí a obmedziť odliv kvalitných ľudí za hranice,“ uviedol predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.


.

Lapková patrola