Mesto Stupava v ostatných dňoch pristúpilo k oprave dočasného prestrešenia budovy bývalej železničnej stanice. Objekt získala samospráva do majetku v roku 2020. “Aktuálne sa hľadajú cesty ako ho zrekonštruovať, sprístupniť verejnosti a zachovať aj zmienku o jeho histórii,” uvádza mesto na sociálnej sieti.

foto FB Verejnoprospešné služby Stupava

Samospráva v predchádzajúcom období zrealizovala stretnutia s občanmi a diskusiu o plánoch a predstavách o budúcom využívaní budovy. Jednou z hlavných tém, ktoré z diskusií vyšli, bolo zachovať stanicu ako miesto pripomínajúce históriu mesta, vrátane tradície pestovania kapusty a využitie železnice na jej prevoz a predaj.

Záhorácke rádio 2024 01

Trať medzi Devínskym jazerom a Stupavou v dĺžke približne 6,5 kilometra bola administratívne zrušená v roku 2008, niekoľko rokov predtým po nej prestali definitívne jazdiť vlaky. Na konci roka 2020 uzavrelo mesto Stupava so Železnicami Slovenskej republiky zmluvu o prevode objektu a priľahlých pozemkov do majetku samosprávy.


.

Lapková patrola