V sobotu o 7:00 sa v Brodskom a Studienke otvorili volebné miestnosti. Obyvatelia si v doplňujúcich voľbách vyberajú poslancov obecného zastupiteľstva.

Ilustračné foto

Ide o samosprávy, v ktorých sa posledné samosprávne voľby nekonali alebo sa z rôznych dôvodov musia opakovať. Volebné miestnosti sú otvorené do 22:00.

  • V Studienke sa o dve voľné miesta poslancov uchádza šešť kandidítov.
  • O jedno poslanecké miesto sa uchádzajú v Brodskom dvaja kandidáti.

Volič môže hlasovať len v obci svojho trvalého pobytu. Vo volebnej miestnosti sa musí preukázať občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.

Nathaniel Knizkaren 2023

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených.

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže požiadať okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku.


.

INAT Rezanie laserom