“Múzy pre kaštieľ“, tak sme nazvali iniciatívu miestnych umelcov, ktorej cieľom bolo prispieť do verejnej zbierky na obnovu a rekonštrukciu Malackého kaštieľa netradičným spôsobom. „Múzy pre kaštieľ“ bola prvou iniciatívou svojho druhu, kde umelci darovali mestu Malacky svoje umelecké diela /obrazy/, predajom ktorých mesto získalo finančné prostriedky do spomínanej zbierky.

Mesto Malacky v spolupráci s Komisiou pre kultúru a cestovný ruch pri MsZ, Mestským centrom kultúry, ArtClubom 2002 a ostatnými umelcami spustilo verejný predaj umeleckých diel záujemcom z radov občanov 26. apríla prostredníctvom oficiálnej webovej stánky mesta.

Novým majiteľom boli diela slávnostne odovzdané 18.5.2011 v reprezentačných priestoroch Malackého kaštieľa ako vyvrcholenie medzinárodného Dňa múzeí a galérií. Na základe skutočnosti, že každé z darovaných diel našlo svojho kupujúceho, môžeme konštatovať, že iniciatíva „Múzy pre kaštieľ“ oslovila verejnosť a vzhľadom na jej úspešnosť predpokladáme a veríme, že nebude poslednou svojho druhu. Celkové finančné prostriedky účelovo získané touto iniciatívou činia 525 €.

Všetkým umelcom – darcom výtvarných diel, konkrétne Rozálii Habovej, Richardovi Gregovi, Libuši Čtverákovej, Eve Režnej, Martinovi Hajdinovi, Pavlovi Žákovi, Vlaste Peltznerovej a  Andrejovi Wsólovi zaznelo na slávnostnom odovzdávaní úprimné poďakovanie za ich dar kaštieľu z úst predsedkyne komisie pre kultúru a cestovný ruch K. Trenčanskej a viceprimátorky mesta Malacky M. Tedlovej, ktoré sa svojou prítomnosťou a svojimi príhovormi na tému iniciatívy „Múzy pre kaštieľ“ postarali o jej slávnostné finále. Srdečné ďakujeme samozrejme patrí aj Vám, novým majiteľom, ktorí ste kúpou umenia prispeli na správnu vec.

Urban Pavol, Foto Stanislav Osuský Malacky.sk


.
Toto je čítané

Skalica získala takmer 700-tisíc eur na rekonštrukciu škôlky

Mesto Skalica uspelo so žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu Materskej školy Dr.…

BM: Ustekana sobota