Kontroly efektívnosti a hospodárnosti využívania služobných motorových vozidiel a uplatňovania cestovných náhrad v školských, kultúrnych a sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú nosnou činnosťou útvaru hlavného kontrolóra na nasledujúce obdobie. Informovala o tom na stredajšom zasadnutí zastupiteľstva TTSK hlavná kontrolórka Beáta Farkašová.

ilustračné foto TTSK

Útvar plánuje od apríla do augusta 2023 vykonať 34 tematických kontrol. Okrem využívania služobných vozidiel vo vybranej vzorke organizácií bude v siedmich organizáciách vykonávať aj kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol a čaká ho aj kontrola záverečného účtu TTSK za rok 2022. V agende naďalej zostáva vybavovanie podnetov v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, sledovanie stavu a vývoja dlhu TTSK a plnenie ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024