Tradične ako to už v mesiaci máj býva, poriadalo MO SRZ Sekule – Moravský Svätý Ján rybárske preteky.

Dňa 7.5. 2011 sa na Štrkovisku Lúčky uskutočnili Hlavné rybárske preteky v love kapra s účasťou 180 pretekárov. Viťazom pretekov sa stal Tomáš Šimek, na druhom mieste sa umiestnil Juraj Mračna a ako tretí skončil Ladislav Ondriaš.

Nezameniteľnú atmosféru však vytvorili deti o týždeň 14.5. 2011 rovnako na Štrkovisku Lúčky. Súťažilo 60 pretekárov. Detské rybárske preteky sa niesli v duchu veľkého zápolenia medzi jednotlivými súťažiacimi a verte, že niektorí mali naozaj plné ruky práce. Úlovkov bolo veľa a nie malých. “Hold mladým šťastie praje!”

Po celkovom vyhodnotení bolo poradie nasledovné:
Na 1. mieste sa umiestnila Paťa Trajlinková, ktorá ulovila 8 kaprov.

Ako 2. skončil Samuel Janči s počtom 5 kaprov.

3. miesto získal doslovne v poslednej minúte lovu Patrik Hajdin s tromi ulovenými kaprami.

Nedá mi nepripomenúť že Paťa Trajlinková ulovila aj úlovok dňa a to zubáča o dĺžke 65 cm. Rovnako ako víťazi aj všetky ostatné deti boli odmenené vecnými cenami.

Zároveň touto cestou chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí toto podujatie podporili.

Všetkým súťažiacim blahoželáme!
Petrov Zdar!

Peter Matejovič (text a foto)


.

Lapková patrola