Bratislavský samosprávny kraj (BSK) otvoril Bratislavskú regionálnu dotačnú schému (BRDS) pre tento rok. Výzvy sa týkajú oblasti kultúry, mládeže, športu a na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka. Na podporu je vyčlenených 1,5 milióna eur. Zároveň je alokovaných 500 000 eur pre individuálne dotácie predsedu BSK.

foto BSK

“Vďaka dotačnej schéme podporíme menšie i väčšie občianske projekty, ktoré prispejú k rozvoju nášho kraja. Verím, že ju využije čo najviac žiadateľov, aby sme mohli podporiť kvalitné a zmysluplné projekty,” skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.

Žiadosti môžu žiadatelia podávať do 25. apríla do 12.00 h. Urobiť tak môžu elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Najskôr budú posudzované formálne náležitosti doručených žiadostí, po ich splnení bude žiadosti posudzovať odborná hodnotiaca komisia.

Podrobné informácie k jednotlivým oblastiam podpory, ako sú zoznam oprávnených žiadateľov, cieľové skupiny, oblasti podpory či postup pri podávaní dotácií a povinné prílohy k žiadosti, sú zverejnené na webe BSK.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024