Krátko po uplynutí 55. výročia úmrtia a 114. výročia narodenia akad. mal. Jána Mudrocha (28. marec 1909, Sotina – † 4. február 1968, Bratislava) pripravila Záhorská galéria výberovú výstavu jeho kresieb.

Doposiaľ neprezentované alebo iba sporadicky vystavené diela zo zbierok našej galérie prešli za posledné tri roky rukami reštaurátora. Jedenásť z nich sme získali darom v roku 2021 z pozostalosti autorovho syna, akad. mal. Mariána Mudrocha (1945 – 2019). Vyše tridsať exponátov z našich zbierok dopĺňa 24 kresieb, ktoré po starostlivej úvahe vybrali kurátori z depozitárov Galérie mesta Bratislavy a siedmych slovenských regionálnych galérií. Všetko diela, ktoré boli na verejnosti prezentované veľmi ojedinele.

Cieľom výstavného projektu je súhrnne predstaviť nadobudnuté akvizície nášho senického rodáka a spoluzakladateľa Záhorskej galérie za posledné roky. Rovnako aj mnohé jeho hodnotné kresby na papieri, ktoré prešli reštaurátorským zásahom.

Výstavu sprevádza vydanie tematického katalógu, ktoré v spolupráci so Záhorskou galériou pripravuje jeden z posledných Mudrochových absolventov – akad. mal. prof. Ľudovít Hološka (1943, Jablonica). Ten je zároveň hlavným kurátorom výstavy a autorom odborného textu.

Záhorácke rádio 2024 01

Projektu predchádzalo aj vydanie edukačného katalógu s názvom Kreslíme s Jánom Mudrochom, ktorý koncom roka 2022 zostavila galerijná pedagogička Eliška Šefčíková v spolupráci s kurátorkou Boženou Juríčkovou. Počas siedmych týždňov trvania výstavy sa tak budú konať tvorivé dielne pre deti zamerané hlavne na vystavené, ale i nevystavené diela Jána Mudrocha.

Po rekonštrukcii podkrovia, ktoré by sa malo začať už tento rok, sa mnohé z týchto exponátov stanú súčasťou stálej expozície na druhom podlaží budovy.

Roman Popelár

Miesto konania: Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Sadová 619/3
Kurátori:  Ľudovít Hološka, Božena Juríčková
Otvorenie výstavy: 13.04. (štvrtok) 2023 o 17.00
Trvanie výstavy: 13.04. (piatok) – 4.6. (nedeľa) 2023

Ján Mudroch bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov generácie umelcov nazývaných podľa roku narodenia – Generácia 1909. Jeho tvorbu definuje nikdy nekončiaci zápas o hľadanie novej formy, nového aktuálneho maliarskeho názoru, ktorý ťaží predovšetkým z hry farby a svetla, z princípov kolorizmu a v celkovej koncepcii z charakteristického poetického kánonu. Za svoju umeleckú tvorbu získal niekoľko ocenení, v roku 1963 titul zaslúžilý umelec a v roku 1968 bol vymenovaný za národného umelca in memoriam.


.

Lapková patrola