Súťaž Enersol, ktorá je určená pre stredoškolákov s projektami, ktoré sú zamerané na tvorbu obnoviteľných zdrojov energie, zredukovanie emisií v doprave a znižovanie energetickej náročnosti budov, vyvrcholila celoslovenským finále v stredu 5. apríla v Senici. Odborným garantom podujatia je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý je organizáciou riadenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

ilustračné foto

Cieľom súťaže je podporiť talentovaných stredoškolákov, rozvíjať ich tvorivosť a spojiť teoretické vedomosti s praxou. “Vyzdvihujem najmä inovatívnosť projektov a ich environmentálne zameranie. Energetika a životné prostredie sa nedá rozpojiť a výsledok je aj ekonomický prínos. To znamená, že tieto tri E – ekonomika, energia, environment musia ísť spolu a v takom prípade budeme úspešní,” uviedol podpredseda celoštátnej odbornej komisie Jozef Klinda.

Potvrdzuje to aj návrh autobusu študentov Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene. “Combus má alternatívny zdroj energie, používa ultra kondenzátor, ktorý je na rozdiel od bežných akumulátorov šetrný k životnému prostrediu, nepoužíva žiaden chemický proces a má takmer milión nabíjacích cyklov,” povedal o projekte jeden z autorov Pavel Holík.

Nathaniel Knizkaren 2023

“Produkujeme si vlastnú elektrinu, všetko si recyklujeme. Máme generátor bioplynu, využívame rôzne rastlinné zvyšky, poľnohospodársky odpad a ten vytvára elektrickú energiu. Využívame aj solárne panely,” informoval Patrik Vígľašský zo Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, ktorý predstavil so spolužiakom Jurajom Koltašom model energeticky nezávislého hospodárstva.

Najlepší z celoslovenského kola postúpili na medzinárodnú prehliadku ENERSOL EÚ, ktorá bude v českom Olomouci v dňoch 20. a 21. apríla. “Z každého kraja k nám postúpili dvaja najlepší za jednotlivé kategórie. V tomto školskom roku sa zapojilo 16 prác v hlavnej kategórii, 16 v tvorivej a 12 prác v propagačnej kategórii,” uviedla predsedníčka celoštátnej odbornej komisie Danica Rapantová.

Celoslovenské kolo 13. ročníka súťaže sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). “Je vlastne propagátorom a tým prvým, ktorý napríklad využíva fotovoltiku. Takýmto spôsobom musíme fungovať nielen ako škola, kraj, ale aj ako spoločnosť,” uviedol poslanec TTSK Pavol Kalman.


.

Labková patrola