V pondelok 1. mája v Zámockom parku bude už od  rána pripravený bohatý kultúrny program, množstvo atrakcií a gastronomické pochúťky. Park bude rozdelený na niekoľko zón – detskú, športovo-oddychovú, zahradnícko-remeselnícku a historickú.

Hlavné pódium
09:30 – 10:20 DH Malačané
10:25 – 10:55 Saltatrix Academy
11:00 – 11:20 Otvorenie podujatia
11:40 – 12:30 FS Macejko
12:50 – 13:40 Tusté baletky
14:00 – 14:50 Vrbovskí víťazi
15:20 – 16:20 Lýdia Novotná
16:40 – 17:30 Los Brados
18:10 – 19:10 La3no Cubano
19:40 – 20:50 Zdenka Predná
21:30 – 22:30 HEX

Nathaniel Knizkaren 2023

Detská zóna
10:00 Šaško Fjodor
11:00 Braňo Jobus čítanie pre deti
12:00 ZUŠ Malacky
13:00 Mia pre deti
14:15 Šaško Fjodor
15:15 Kaukliarske vystúpenie
16:15 Braňo Jobus čítanie pre deti

Športovo-oddychová zóna
10:00 – 19:00 YTA športová akadémia
10:00 – 19:00 Zaži Aktivity

Záhradnícko-remeselná zóna
10:00 – 19:00 Remeselníci
10:00 – 18:00 Vozenie na koni

Historická zóna
10:00 – 18:00 Dobový tábor
10:00 Kaukliarske vystúpenie
11:00 Rytier a kôň
13:00 Salva zo strelných zbraní
15:00 Šerm delostrelecká jednotka
17:00 Šerm “Finta na 3 ťahy”


.

INAT Rezanie laserom