Pri príležitosti 200. výročia narodenia spisovateľa, evanjelického kňaza a štúrovca Jozefa Podhradského (19. 4. 1823 Skalica – 13. 11. 1915 Jagodina, Srbsko) sa uskutoční spomienkového podujatie.

V rámci programu podujatia sa uskutočnia Slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole v Skalici, nasledovať budú príhovory hostí a odznie odborný príspevok venovaný životu a dielu Jozefa Podhradského.

Miesto: Evanjelický kostol v Skalici, Lichardova 3, 909 01 Skalica
Dátum konania: v nedeľu 23. apríla 2023 o 9:00


.

INAT Rezanie laserom