Ministerstvo školstva zverejnilo zoznam základných škôl, ktoré budú od septembra 2023 medzi prvými zavádzať nový štátny vzdelávací program (ŠVP). Sú medzi nimi aj dve základné školy zo Záhoria -ZŠ v Plaveckom Štvrtku a ZŠ Lozorno.

Do pilotného overovania sa prihlásilo 109 základných škôl, z nich expertný tím vybral pilotnú štyridsiatku. Pre vysoký záujem sa rezort rozhodol v prvom roku zavádzania zapojiť vyšší počet základných škôl ako sa plánovalo. “Pôvodný cieľ bol nájsť 30 základných škôl, pre vysoký počet kvalitných prihlášok a motivovaných škôl sme sa rozhodli skupinu rozšíriť. Bolo to skutočne náročné rozhodovanie a s tímom sme strávili viacero hodín, aby sme zohľadnili všetky kritériá a vybrali skutočne reprezentatívnu skupinu škôl,” povedal dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.

Pilotné školy získajú metodické a didaktické usmernenie pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov, mentoring a ďalšie vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a manažment školy.

Tulaj december 2023

Medzi štyridsiatkou škôl, ktoré budú už od septembra učiť po novom, je aj ZŠ v Lozorne. Riaditeľka Mgr. Nina Krištofová hovorí, že v tejto škole to žije. “Popri vzdelávaní pripravujeme pre deti a s deťmi rôzne aktivity. Vieme ich vsadiť do nášho krásneho areálu obklopeného zeleňou, či už sú to ekoaktivity, športové či iné činnosti, a tým sa opäť niečo naučiť, posunúť sa dopredu. Je pre nás veľmi dôležité, aby naši žiaci chodili do školy s radosťou a videli zmysluplnosť v činnostiach, ktoré spoločne vykonávame.”

Riaditeľka so svojim tímom verí, že moderné vyučovacie stratégie rozvíjajú tvorivosť, komunikačné zručnosti i kritické myslenie. “To bolo našou hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do programu. Tešíme sa, že budeme naďalej spoločne vytvárať v triedach podmienky pre efektívne učenie a priateľskú atmosféru,” dodáva riaditeľka ZŠ Lozorno.


.

Lapková patrola