Správca komunikácií Bratislavskej župy zrekonštruoval takmer 10 kilometrový úsek, ktorého povrch vozovky mal rozsiahle poškodenia. Oprava župnej cesty II. triedy prebiehala od októbra 2022 a realizovala sa na úsekoch Pernek – Kuchyňa a Kuchyňa – Rohožník technológiou recyklácie za studena.

foto BSK

„Tento úsek bol neuralgickým bodom Záhoria. Práve po tejto ceste viedla obchádzková trasa, keď sme rekonštruovali cestu Rohožník – Malacky a bola naozaj preťažená. Dostala naozaj zabrať. Povrch vozovky mal rozsiahle poškodenie, tak kryt, ako aj podkladové vrstvy. Rovnako tu boli priečne aj pozdĺžne deformácie,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

19 rokov Zahori

Revitalizácia pozostávala z odfrézovania obrusnej vrstvy vozovky, zrezania krajníc a čistenia priekop. Následne sa na mieste zrealizovala recyklácia za studena, v rámci ktorej sa rozpojila existujúca ložná a podkladová vrstva. Upravila sa zrnitosť kameniva, pridalo sa spojivo a recyklovaná zmes sa rovnomerne rozhrnula. Po urovnaní a hutnení sa zrealizoval spojovací postrek a nové vrstvy asfaltových zmesí. Upravili sa tiež krajnice a aplikovalo sa vodorovné značenie vrátane osadenia nových smerových stĺpikov, retroreflexných dopravných gombíkov a zvodidiel.

foto BSK

Zvolenou metódou bola recyklácia za studena, ktorá je nízkoodpadová a priateľská k životnému prostrediu. Eliminuje a obmedzuje jeho záťaž hlukom, prachom či emisiami a prináša energetickú úsporu. Opätovne využíva stavebné materiály už zabudovaných v konštrukcii vozovky a obmedzuje plytvanie zdrojmi prírodných surovín. Rovnako výrazne znižuje náklady a je jednou z najrýchlejších metód.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman


.

Trnavské rádio január 2022 zelen