Súťažné prehliadky detských folklórnych súborov a hudobného folklóru detí Trnavského kraja pod spoločným názvom Záhorie spieva a tancuje sa uskutočnili v dome kultúry v Senici. TASR o tom informoval Miroslav Koprla zo Záhorského osvetového strediska v Senici.

Súťaž detských folklórnych súborov je súčasťou 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže s názvom Eniki beniki, ktorá bude súčasťou programu Folklórneho festivalu Východná. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 73 účinkujúcich. Na celoštátnu súťaž s udelením zlatého pásma postúpil detský folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan so súťažným vystúpením Pod oblačkom.

Tulaj december 2023

“Zlaté pásmo získal detský folklórny súbor Csiribiri z Dolného Štálu s pásmom Pod Dubami je veselo – Tance z Martoviec. Strieborné pásmo porota udelila detskému folklórnemu súboru Raubíri zo Skalice za vystúpenie Bude z tebja dobrí chuap!,” uviedol Koprla.

Podujatie organizovalo Záhorské osvetové stredisko v Senici, ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným partnerom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR.


.

INAT Rezanie laserom