V priebehu minulého týždňa sa na skalickej radnici uskutočnilo stretnutie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Mesta Skalica na čele s primátorkou Oľgou Luptákovou a zástupcovia Obce Petrov na čele so starostkou Evou Mlýnkovou a místostarostom Ladislavom Krůtilom.

Stretnutie sa okrem iného týkalo aj oficiálneho zahájenia prípravy spoločného cezhraničného projektu. Ten na slovenskej strane zahŕňa revitalizáciu Hájku spolu s komplexnou rekonštrukciou Mestskej búdy a obnovu Plží na strane Obce Petrov.

Záhorácke rádio 2024 01
  • Rozpočtované výdavky na aktivity Mesta Skalica sú v rámci tohto projektu na úrovni 1,7 milióna EUR.

V najbližších týždňoch bude prebiehať príprava spoločnej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a po schválení spolufinancovania projektu mestským zastupiteľstvom v Skalici aj predloženie tejto žiadosti do Programu Interreg SK-CZ 2021-2027.

Informuje mesto Skalica na svojom Facebookovom profile. 


.

INAT Rezanie laserom