Stogólový Peter Černek s cenou od Milana Blažka.

Stogólový Peter Černek s cenou od Milana Blažka.


.

Lakovanie a Pieskovanie