Vyšetrovateľ oddelenia Bratislava odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality vzniesol obvinenie 52-ročnému mužovi J. K. z Veľkých Levárov.

Muža obvinila pre zločin neoprávneného nakladania s odpadmi preto, že do augusta 2022 v obci Malé Leváre na obecných pozemkoch, ktoré mal obvinený v nájme, protiprávne zneškodňoval rôzny odpad v rozsahu takmer 2,9 milióna eur.

Nathaniel Knizkaren 2023

Odpad – ako napr. betón, tehly, zemina a kamenivo, zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky, ako aj zmiešané odpady zo stavieb a demolácií a zmesový komunálny odpad o celkovom objeme 13 670 m3 ukladal do zeme a na povrch zeme, čoho následkom bolo vytvorenie rozsiahlej skládky odpadu na prenajatých pozemkoch.

Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi vo veľkom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody na tri až na osem rokov.

Polícia upozorňuje občanov, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti a aj osobných záujmov osôb, ktorým sa takýto odpad ocitne na pozemku.

Informovala Záhorí.sk policajná hovorkyňa Karolína Barinková.


.

Lapková patrola