Na dnešný deň (25.5.) sa veľmi tešili žiaci 3. a 4. ročníka Základnej školy v Kútoch. Zavítala medzi nich zástupkyňa šéfredaktora časopisu Slniečko p. Ľubica Kepštová. Je nielen redaktorkou v časopise Slniečko, ale tiež poetka, literárna kritička a jedna z osobností súčasnej slovenskej detskej literatúry. Taktiež spolupracuje s redakciou časopisu Čítame s Osmijankom.

Do tohto projektu sa zapojili i deti, ktoré navštevujú čitateľský krúžok v našej knižnici.Pani redaktorka bola nadšená z obojstrannej spolupráce a z prác detí, ktorými prispeli do súťaže.

Na besede sa deti dozvedeli, že mesačník Slniečko svieti na literárnom nebi už vyše 85 rokov a čítali ho ešte ich starí rodičia.Svoje tradičné zastúpenie v časopise má autorská a ľudová rozprávka, povesť, poézia, kreslený seriál, doplňovačky. Svojimi názormi na obsah časopisu deti pomáhajú redaktorom utvárať Slniečko do podoby rodinného detského časopisu.

Eva Vítková


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024