Projekt cyklotrasy Holíč – Skalica už finišuje. Ide o spoločný projekt miest Skalica a Holíč a susedných obcí Vrádište a Kátov.

Cyklotrasa je rozdelená do viacerých etáp. V rámci projektu „Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie“ je podporená z programu cezhraničnej spolupráce Interreg.

Združenie obcí Cyklo-Eko získalo na spoločný projekt finančné prostriedky vo výške cca 900-tisíc eur. Všetci členovia združenia sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

  • Trasa cyklotrasy z Holíča do Skalice má dľžku 3,206 km.
Tulaj december 2023

Spája dvoch najvýznamnejších zamestnávateľov v okrese, a to spoločnosti Schaeffler Skalica a Eissmann Group Automotive Slovensko v Holíči.

  • Projekt na podporu bezpečnej dopravy obyvateľov do práce má zároveň významný turistický potenciál.
Cyklotrasa Holíč – Skalica je rozdelená do viacerých etáp. Aktuálne sa buduje prvá etapa, kde sa cyklotrasa začína v Holíči a povedie až k železničnej stanici Kátov.

„Prvá etapa cyklotrasy začína vodorovným značením na Ul. Staničná – Ružová v Holíči. Pokračuje k priemyselnému areálu Eissmann, prechádza cez železničné priecestie a popri železnici vedie až k železničnej stanici Kátov, kde je vybudované kamerami strážené kryté parkovisko pre bicykle. Pre nevysporiadané majetkové pomery tu cyklotrasa končí. Cyklisti musia pokračovať do Kátova a okolo bývalého poľnohospodárskeho družstva k Skalickým rybníkom. Odtiaľ pokračuje cyklotrasa III. etapou 1. časti cyklotrasy popri železnici až do Skalice k priemyselnému areálu Schaeffler,“ priblížilo trasu združenie Partnerstvo pre Horné Záhorie.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024