Profesionálna pripravenosť a dobrá organizácia viacerých zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) je absolútnym základom pre záchranu života postihnutých osôb počas hromadnej nehody. Bezprostredná pripravenosť a kooperácia sa očakáva aj na oddeleniach urgentného príjmu konkrétnej nemocnice, čoho skvelým dôkazom bola v uplynulých dňoch aj Fakultná nemocnica AGEL Skalica, kedy zdravotníkov na západnom Slovensku preverila tragická nehoda na D2.

Foto: Polícia SR

Krik, strach, bolesť a chaos. Aj tak by sa dali pomenovať prvé momenty a pocity seniorov, ktorí sa ocitli v autobuse  po zrážke s kamiónom v pondelok 15. mája 2023 na diaľnici D2 v smere do Kútov. Bez váhania hovoríme o udalosti s hromadným postihnutím osôb (UHPO), pri ktorej sa zaktivovali okamžite viaceré zložky integrovaného záchranného systému napojené na urgentné príjmy spádových nemocníc.

Každá udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO) má svoje stanovené pravidlá, ktoré sú pre laickú verejnosť neznáme. V prvom rade treba zdôrazniť, že ide o každú udalosť, pri ktorej počet osôb so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života je 3 a viac, taktiež postihnutých na mieste nehody je 10 a viac, z ktorých minimálne jeden ranený je so závažným ohrozením zdravia alebo bezprostredným ohrozením života. Kľúčovú úlohu na mieste nešťastia zohráva posádka, ktorá zriaďuje manažment zdravotníckeho zásahu. Zásah zo strany zdravotníkov je koordinovaný a riadený veliteľom zdravotníckeho zásahu (označený bielou vestou) v spolupráci s veliteľom hniezda zranených (označený červenou vestou) a  veliteľom odsunu (označený modrou vestou). Dôležitú úlohu zohráva aj triedič ranených, označený žltou vestou. Nasleduje označenie zranených farebnými triediacimi kartami alebo páskami. Každá farba určuje závažnosť zdravotného stavu zraneného. Červení pacienti sú ťažko ranení, pri ktorých sa vyžaduje okamžitá medicínska intervencia a odsun do príslušného zdravotníckeho zariadenia. Ohrození zlyhaním životných funkcií sú žltí pacienti, pri ktorých sa vyžaduje odsun hneď, ako je to možné. Zelenou farbou sú označení ranení, ktorí znesú odklad, no ich zdravotný stav si napriek tomu vyžaduje ošetrenie. Čierna farba označuje osobu bez známok života.

„Úspešnosť celého zásahu vo veľkej miere závisí od bezproblémového chodu jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Simulačný tréning v podobe praktického workshopu UHPO je jednou z alternatív, ako sa dobre pripraviť na silnú stresovú záťaž pre zasahujúcich“, povedal hlavný inštruktor Edukačného a tréningového centra AGEL Merea,  Bc. Miroslav Nagy, dipl. zz.

Treba uznať, že práca záchranára je spojená s intenzívnymi emóciami. Záchranári čelia mnohým náročným situáciám, kedy sa musia rýchlo rozhodovať a konať, aby zachránili životy a poskytli ľudom pomoc. Je dôležité, aby boli schopní udržať si chladnú hlavu a sústrediť sa na vzniknutú situáciu, pričom bezpečnosť seba samého je vždy prvoradá. Emócie sú prirodzenou súčasťou ľudskej povahy, je dôležité, aby mali záchranári  možnosť spracovať ich, pričom súdržnosť, podpora kolektívu a správna forma oddychu sú jednou z alternatív ako sa držať vo forme pri tak náročnej práci, akou povolanie záchranára je.


.

Lapková patrola