Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil výzvu na predkladanie žiadostí o podporu z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. Na tento účel samospráva vyčlenila 600.000 eur. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

“Jednou z našich dlhodobých priorít je podpora výnimočných aktivít obcí a organizácií v kraji, ktoré prispievajú k jeho rozvoju. Aj tento rok sme preto vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí. Finančne podporíme aktivity zamerané napríklad na podporu práce s mládežou, rozvoj občianskej spoločnosti, rekonštrukcie, opravy a vybudovanie verejnej infraštruktúry, environmentálne aktivity spojené so zmierňovaním klimatických dosahov či rozvoj elektromobility,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Financie sú určené aj na projekty spojené s revitalizáciou verejných priestranstiev, podporou práce s mládežou a spoločnosťou. “Oprávnenými žiadateľmi sú mestá a obce, právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území Trnavského kraja, respektíve poskytujú služby obyvateľom tohto kraja. Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne päť percent,” doplnil Ján Raclavský z organizačného oddelenia TTSK.

Cieľom je podporiť obce, organizácie a ich aktivity, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja, napĺňajú jeho rozvojový potenciál a majú nadregionálny, celoslovenský alebo medzinárodný význam. Záujemcovia môžu žiadosti predkladať elektronicky do 2. júna, a to cez formulár dostupný na webe samosprávneho kraja. Žiadatelia môžu získať grant vo výške minimálne 10.000 eur.

V minuloročných výzvach bolo podporených dokopy 58 projektov v celom Trnavskom kraji.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024