Na zrevitalizovanej lokalite rieky Rudava sa našla stopa vydry riečnej. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) sa podelilo o túto potešujúcu správu na sociálnej sieti.

stopa vydry v piesku pri Rudave, foto BROZ

“Dnes sme našli takúto stopu v piesku pri Rudave, ktorá nás nesmierne potešila. Je to najlepší feedback na revitalizáciu, aký sme mohli dostať,” uviedlo združenie.

Podľa BROZu prítomnosť vydry v tomto úseku rieky svedčí o zdravom ekosystéme a bohatom rybom fonde. Prítomnosť rybiej potravy je dôležitým indikátorom kvality vodného prostredia, a to potvrdil aj minuloročný ichtyologický prieskum. Ako zdôraznili ochranári: “Chodia tam loviť vydry, a to znamená minimálne to, že v tomto úseku sa darí rybám.”

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Okrem toho, pieskové dno rieky, ktoré je ideálne pre vsakovanie vody a neresenie rýb, umožňuje sledovať stopy vzácnych zvierat ako je vydra riečna. “Na dlaždici by sme stopu vydry nevideli,” dodáva BROZ.

Tento pozoruhodný objav zdôrazňuje dôležitosť revitalizačných prác na udržanie biodiverzity a zdravia našich riečnych ekosystémov. Prítomnosť vydry je jasným dôkazom, že práce BROZu prinášajú očakávané výsledky.

Revitalizácia Rudavy

V septembri 2022 bola zavŕšená na Slovensku unikátna revitalizácia vodného toku, ktorý bol v 70. rokoch skanalizovaný do napriameného vybetónovaného koryta. To nie len že neposkytovalo vhodné životné podmienky vodným organizmom, ale aj zabraňovalo vsakovaniu vody do nižších vrstiev pôdy a urýchľovalo tým odtok vody z územia. Trvalo to tri roky a Rudava sa už vlní medzi záhoráckymi dunami o 180 metrov dlhšia.

revitalizovaný tok Rudavy

Vydra riečna

Vydra riečna je významná európska šelma patriaca do rodiny lasicovitých a je považovaná za najväčšieho sladkovodného dravca v Európe. Je známa svojou hravosťou a zručnosťou pri lovení rýb, ktoré tvoria väčšinu jej stravy. Napriek tomu je vydra riečna vo väčšine svojho areálu ohrozená a je pod ochranou zákona, pretože jej početnosti negatívne ovplyvňuje nielen strata prirodzených biotopov, ale aj znečistenie vodných tokov.

vydra riečna, ilustračné foto

Objavenie stôp tejto vzácnej šelmy je vždy dôvodom na radosť a potvrdením toho, že ochrana a obnova prírodných biotopov prináša pozitívne výsledky.


.
Toto je čítané

BSK začne rekonštruovať cestu medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (17. 6.) rekonštruovať cestu medzi…

20 rokov