Na čele samosprávy obce Plavecký Mikuláš už nie je Peter Válek. Doterajší starosta obce na Záhorí k 31. máju abdikoval, vo funkcii ho do doplňujúcich volieb nahradí doterajšia poslankyňa obecného zastupiteľstva Emília Balúchová, potvrdila to pre TASR.

Válek bol vo funkcii druhé volebné obdobie, ako dôvod odstúpenia uviedol osobné dôvody. V oznámení o vzdaní sa mandátu na webe obce priznal, že pohnútkou k rozhodnutiu boli aj názorové strety a konflikty s niektorými obecnými poslancami, ku ktorým dochádzalo na rokovaniach zastupiteľstva. “V takejto atmosfére sa ťažko pracuje na rozvoji obce,” uviedol.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Spolu s Válkom sa mandátu vzdal aj poslanec Martin Kovár, ktorý bol starostovým zástupcom. Dočasné poverenie viesť obec do doplňujúcich volieb dostala Balúchová.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024