Jedným z bodov programu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici, ktoré sa uskutoční v stredu 7. mája o 15.00 h, bude aj návrh na zvýšenie platu primátorky. Vyplýva to zo zverejnených materiálov na zasadnutie.

Návrh predložila trojica poslancov Rudolf Šantavý, Peter Bartoš a Ľudovít Košík. “S poukazom na zákon podávame návrh na zvýšenie platu primátorky mesta Skalica o 30 percent, a to s účinnosťou od 1. júna v sume 4764,50 eura,” uvádza sa v dôvodovej správe.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Súčasný plat primátorky je určený vo výške 3665 eur mesačne. “V prípade schválenia zvýšenia platu o 30 percent bude plat primátorky vo výške 4764,50 eura. Dosah na rozpočet je do konca kalendárneho roka v sume 1099,50 eura na mesiac. Celkové zvýšenie bude predstavovať sumu 6597 eur plus odvody,” informovali poslanci v dôvodovej správe.


.

BM: Ustekana sobota