Foto zo zápasu Myjava B - Mokrý Háj 5:1.

Foto zo zápasu Myjava B – Mokrý Háj 5:1.


.

BM: Ustekana sobota